תכנית הרדיו בירורי תשובה #3 | מדברים עם ועל בעלי תשובה

הרב אורי זוהר בוידאו מרגשלהאזנה: תכניות הרדיו "תשובה על תשובה" של מרכז מענה ברדיו קול חישאלה – עד כמה נכון להדר לאכול רק אוכל בריאמדליקים את הניצוץ שבנו – חוויות […]
[קרא עוד כתבות]

אודות מערכת מענה

מרכז 'מענה' עוסק בהדרכה מאוזנת וסיוע לבעלי תשובה, בהדרכת הגאון הרב מרדכי אויירבך והרב אורי זוהר. המרכז פועל במסגרת עמותת 'ביחד - תנועת בעלי התשובה בישראל'. מקימי המרכז הם דן טיומקין ועופר גיסין.