תוכנית הרדיו בירורי תשובה #20 | החברה החרדית ובעלי תשובה בתחום חינוך הילדים

הדפסה, הורדה ושליחה לחבר כח הפז"מ – וגן המבוכה האישי שלנוספר חדש בענין שילוב תורה ופרנסה : תורתו ואומנותוחודש חשון – התחדשות טובה והתחדשות רעהראיון עם הרב דן טיומקין במגזין […]
[קרא עוד כתבות]

אודות מערכת מענה

מרכז 'מענה' עוסק בהדרכה מאוזנת וסיוע לבעלי תשובה, בהדרכת הגאון הרב מרדכי אויירבך והרב אורי זוהר. המרכז פועל במסגרת עמותת 'ביחד - תנועת בעלי התשובה בישראל'. מקימי המרכז הם דן טיומקין ועופר גיסין.