כתבות עם התגית: כבוד

  • מאמר מתוך הספר "תורתו אומנותו" המדבר על אי קבלת ילדים להורים עובדים לחיידרים ולמוסדות תורניים "מיוחסים". הדברים מתאימים, אחד לאחד, גם עבור הורים בעלי תשובה, וברשות הרב המחבר שליט"א, הנה הפרק הנפיץ והכאוב.

    קבלת ילדים למוסדות הלימוד

    מאמר מתוך הספר "תורתו אומנותו" המדבר על אי קבלת ילדים להורים עובדים לחיידרים ולמוסדות תורניים "מיוחסים". הדברים מתאימים, אחד לאחד, גם עבור הורים בעלי תשובה, וברשות הרב המחבר שליט"א, הנה הפרק הנפיץ והכאוב.

  • מקובל לחשוב שהכבוד הוא כולו רע ולכן ראוי לברוח ממנו ככל האפשר. ניתוח מעמיק מגלה שלא כך הם הדברים, וגם בזה צריך לעמול למצוא שביל זהב, שכל סטיה ממנו, הן לכיוון העודף והן לכיוון החסר, תוביל לתופעות לוואי חמורות.

    הערך המוסף של הכבוד

    מקובל לחשוב שהכבוד הוא כולו רע ולכן ראוי לברוח ממנו ככל האפשר. ניתוח מעמיק מגלה שלא כך הם הדברים, וגם בזה צריך לעמול למצוא שביל זהב, שכל סטיה ממנו, הן לכיוון העודף והן לכיוון החסר, תוביל לתופעות לוואי חמורות.