תכנית הרדיו בירורי תשובה #3 | מדברים עם ועל בעלי תשובה

משא ומתן עם ירדנה ארזי ועם משינה, בתהליך ההתחזקות האישיתכנית הרדיו "בירורי תשובה" 38: איך להתייחס לעבר שהיה לפני התשובה?מדרשת זיו – הזדמנות ללמוד בתל אביבהאדמו"ר מביאלה שליט"א | שיחה […]
[קרא עוד כתבות]

אודות מערכת מענה

מרכז 'מענה' עוסק בהדרכה מאוזנת וסיוע לבעלי תשובה, בהדרכת הגאון הרב מרדכי אויירבך והרב אורי זוהר. המרכז פועל במסגרת עמותת 'ביחד - תנועת בעלי התשובה בישראל'. מקימי המרכז הם דן טיומקין ועופר גיסין.