תוכנית הרדיו בירורי תשובה #6 | המלמד, המוסד ואנחנו

הדפסה, הורדה ושליחה לחבר "הפורש מדרכי ציבור"- פרילנסר דתי – למה לא בעצם? / מאת הרב אליהו מאיר פייבלזוןהגאון הגדול הרב משה שפירא זצ"ללקח מדהים שנלמד ממצות תלמוד תורהמפגש חברים, […]
[קרא עוד כתבות]

אודות מערכת מענה

מרכז 'מענה' עוסק בהדרכה מאוזנת וסיוע לבעלי תשובה, בהדרכת הגאון הרב מרדכי אויירבך והרב אורי זוהר. המרכז פועל במסגרת עמותת 'ביחד - תנועת בעלי התשובה בישראל'. מקימי המרכז הם דן טיומקין ועופר גיסין.