איך נלחמים ביאוש? | הרב אורי זוהר והרב דן טיומקין לומדים ספר 'משיבת נפש'

הדפסה, הורדה ושליחה לחבר תוכנית הרדיו בירורי תשובה #15 | מה תפקיד בעלי תשובה במצב הנוכחי בארץשאלה – עד כמה נכון להדר לאכול רק אוכל בריאמרכז "מענה" בסדרת תכניות ברדיו […]
[קרא עוד כתבות]

אודות מערכת מענה

מרכז 'מענה' עוסק בהדרכה מאוזנת וסיוע לבעלי תשובה, בהדרכת הגאון הרב מרדכי אויירבך והרב אורי זוהר. המרכז פועל במסגרת עמותת 'ביחד - תנועת בעלי התשובה בישראל'. מקימי המרכז הם דן טיומקין ועופר גיסין.