תוכנית הרדיו בירורי תשובה #23 | איך מעבירים לילדים חווית התגלות, זהות ושייכות

הדפסה, הורדה ושליחה לחבר עבודת חודש תשרי – תמיכה וחיבוקאין צור כאלוקינו – אין צייר כאלוקינו,תכנית הרדיו "בירורי תשובה" 49: מרכז שידוכי מצוה "מענה"; המסר של חודש שבט – צמיחה והתחדשותתוכנית הרדיו בירורי תשובה […]
[קרא עוד כתבות]

אודות מערכת מענה

מרכז 'מענה' עוסק בהדרכה מאוזנת וסיוע לבעלי תשובה, בהדרכת הגאון הרב מרדכי אויירבך והרב אורי זוהר. המרכז פועל במסגרת עמותת 'ביחד - תנועת בעלי התשובה בישראל'. מקימי המרכז הם דן טיומקין ועופר גיסין.