תוכנית הרדיו בירורי תשובה #25 | הקמת מוסדות חינוך על ידי בעלי תשובה

הדפסה, הורדה ושליחה לחבר תוכנית הרדיו בירורי תשובה #6 | המלמד, המוסד ואנחנומגוון סדנאות להורים לנוער מתמודדתכנית הרדיו "בירורי תשובה" מס' 2 | מדברים עם ועל בעלי תשובה.תוכנית הרדיו בירורי […]
[קרא עוד כתבות]

אודות מערכת מענה

מרכז 'מענה' עוסק בהדרכה מאוזנת וסיוע לבעלי תשובה, בהדרכת הגאון הרב מרדכי אויירבך והרב אורי זוהר. המרכז פועל במסגרת עמותת 'ביחד - תנועת בעלי התשובה בישראל'. מקימי המרכז הם דן טיומקין ועופר גיסין.