וידיאו: "לא לפחד!". הרב נתן גרינברג בשיחה מרתקת לאתר מענה

הרב גרינברג, ראש ישיבת בת עין, מדבר על השילוב בין למדנות, חסידות וארץ ישראל. המשימות המיוחדות של בעלי תשובה וההדרכה כיצד למלא אותן.

הרב גרינברג, ראש ישיבת בת עין, מדבר על השילוב בין למדנות, חסידות וארץ ישראל. על התובנות ההיסטוריות והרוחניות שניתן ללמוד מתהליך התשובה, ועל המשימות המיוחדות של בעלי תשובה וההדרכה כיצד למלא אותן.

הרב נתן גרינברג נולד וגדל בארה"ב בבית בעל אופי ליטאי תורני. לאחר העליה לארץ ישראל למד בישיבת "הר עציון", שירת בצבא במסגרת ההסדר, ולאחר מכן למד בישיבת "נצח ישראל" של הגאון הרב גוטסמן זצ"ל. לאחר שהתקרב לחסידות ברסלב למד בבית המדרש של ברסלב במאה שערים בירושלים והיה משומעי לקחו של הגה"ח רבי לוי יצחק בנדר זצ"ל, מנהיג חבורת החסידים. הרב גרינברג הוא בעל תואר שני בהיסטוריה של עם ישראל.

לאחר כמה שנים בהן למד בכולל "משיבת נפש" בעמנואל השלים לימודי הסמכה לרבנות, ונסע לארה"ב למשימת קירוב רחוקים בלוס אנג'לס, שם הקים קהילה של בעלי תשובה.

נוף מישיבת בת עין

הנוף הנשקף מחצר ישיבת בת עין

לפני עשרים ושתיים שנה חזר לישראל, והקים בישוב בת עין ישיבה לבעלי תשובה אמריקאיים. לפני שש שנים השתנה הרכב התלמידים בישיבה, וכיום  לומדים בה כ-40 תלמידים ילידי הארץ, בנוסף לכולל לאברכים בעלי משפחות. הקהילה היא בעלת אופי ייחודי המשלב לימוד בעיון של גמרא, הלכה וחסידות, והשקפה הגורסת חיבור של עבודת השם ודקדוק בהלכה עם השתלבות בחיי העשיה בארץ.

בשיחה  עם הרב דן טיומקין ממרכז "מענה" מפרט הרב גרינברג את משנתו על ההדרכה הנכונה לבעלי תשובה בלימוד התורה ודרך החיים. הוא משתף את הרב טיומקין בתובנות מבתי המדרש המגוונים בהם למד, ומדבר על התהליכים ההיסטוריים והרוחניים שיצרו את מהלך התשובה בעם ישראל, ועל המסקנות הכלליות והאישיות שניתן ללמוד מהתהליך המופלא הזה.

[קרא עוד כתבות]

אודות מערכת מענה

מרכז 'מענה' עוסק בהדרכה מאוזנת וסיוע לבעלי תשובה, בהדרכת הגאון הרב מרדכי אויירבך והרב אורי זוהר. המרכז פועל במסגרת עמותת 'ביחד - תנועת בעלי התשובה בישראל'. מקימי המרכז הם דן טיומקין ועופר גיסין.