שיר לחג – "איה מקום" / מאת הרב ישראל קושמרסקי

השפת אמת כותב על הקשר שבין חג הסוכות לבין בעלי התשובה, ש'בעלי תשובה אין להם מקום, והקב"ה נותן לו מקום, והוא הסוכה'. בהשראת הדברים, להלן שיר מרגש מהרב קושמרסקי.

לא ידעתי מנוח.

לא היה לי מקום.

כיסופים טלטלוני. למעלה למעלה.

וכשהשלמתי. פתאום נמשכתי נמוך יותר. למטה.

לא ידעתי את נפשי…

ואולי זהו מקומי.

תלוי בין שמי תשוקה לארץ יבשה.

מקום של בעלי תשובה.

שער בסודו צדיקים לא יבאו .

נרשם לו בספרן של בינונים.

תלויים ועומדים.

בין לבין.

ביש שבאין.

לא מושלמות של "גמורים".

לא וודאות של "לאלתר".

לא  מוחלטות של "נחתמים"…

 

בשומקום ובכל מקום.

חיים של "זה וזה".

אולי ו… אולי

רוגע של גלים. שקט של סערה.

 

"ויאמר דוד אל גד צר לי מאוד נפלה נא ביד ה' כי רבים רחמיו וביד אדם אל אפולה"

"טעם סוכות אחר ר"ה ויוהכ"פ. כי הבעלי תשובה אין להם מקום והקב"ה נותן לו מקום והוא הסוכה. וכפי מה שיודע האדם שאין לו מקום מצד עצמו נותן לו הקב"ה מקום. ומקום זה גבוה ממה שזוכה במעשיו. וע"ז אמרו במקום שבע"ת עומדין אין צדיקים גמורים יכולין לעמוד".

(שפת אמת סוכות תרל"ו ובתחילת פר' מסעי).

[קרא עוד כתבות]

אודות מערכת מענה

מרכז 'מענה' עוסק בהדרכה מאוזנת וסיוע לבעלי תשובה, בהדרכת הגאון הרב מרדכי אויירבך והרב אורי זוהר. המרכז פועל במסגרת עמותת 'ביחד - תנועת בעלי התשובה בישראל'. מקימי המרכז הם דן טיומקין ועופר גיסין.