תוכנית הרדיו בירורי תשובה #15 | מה תפקיד בעלי תשובה במצב הנוכחי בארץ

הדפסה, הורדה ושליחה לחבר וידאו: דורון תפילה ומלחמה – כלים נפשיים להתמודדות עם היצרוידיאו: "לא לפחד!". הרב נתן גרינברג בשיחה מרתקת לאתר מענהאין צור כאלוקינו – אין צייר כאלוקינוניגוניםתכנית הרדיו "בירורי תשובה" מס' 19: […]
[קרא עוד כתבות]

אודות מערכת מענה

מרכז 'מענה' עוסק בהדרכה מאוזנת וסיוע לבעלי תשובה, בהדרכת הגאון הרב מרדכי אויירבך והרב אורי זוהר. המרכז פועל במסגרת עמותת 'ביחד - תנועת בעלי התשובה בישראל'. מקימי המרכז הם דן טיומקין ועופר גיסין.