תוכנית הרדיו בירורי תשובה #15 | מה תפקיד בעלי תשובה במצב הנוכחי בארץ

הדפסה, הורדה ושליחה לחבר הטרקטוריסט של הרביהאשם האמיתי בתופעת הנשירה אצל ילדי בעלי התשובהתוכנית הרדיו בירורי תשובה #6 | המלמד, המוסד ואנחנוהשגת התכלית על ידי הגדרת מטרות משנהשאלה – מה […]
[קרא עוד כתבות]

אודות מערכת מענה

מרכז 'מענה' עוסק בהדרכה מאוזנת וסיוע לבעלי תשובה, בהדרכת הגאון הרב מרדכי אויירבך והרב אורי זוהר. המרכז פועל במסגרת עמותת 'ביחד - תנועת בעלי התשובה בישראל'. מקימי המרכז הם דן טיומקין ועופר גיסין.