תכנית הרדיו "בירורי תשובה" חוזרת במהדורת רשת. מדברים עם ועל בעלי תשובה.

סדנת תעסוקה לנשים בעלות תשובה במרכז מענהגם ישיבה, וגם בית ספר למנהיגותשאלה – איך מתמודדים עם התחושה שהכל מתפרק, איבוד שליטה מוחלט בכל העניניםסדנא חדשה בענין חינוך נוער מתמודד עם […]
[קרא עוד כתבות]

אודות מערכת מענה

מרכז 'מענה' עוסק בהדרכה מאוזנת וסיוע לבעלי תשובה, בהדרכת הגאון הרב מרדכי אויירבך והרב אורי זוהר. המרכז פועל במסגרת עמותת 'ביחד - תנועת בעלי התשובה בישראל'. מקימי המרכז הם דן טיומקין ועופר גיסין.